קומו – תנאי שימוש למשתמש קצה

תנאי השימוש למשתמש קצה (“התנאים“) חלים על השימוש באפליקציית הטלפון הנייד (“האפליקציה“, לרבות השירותים המשלימים אותה) שנוצרו והותאמו על ידי בעל העסק (אדם, ספק, חברה או ארגון כפי המצוין בממשק האפליקציה; “העסק“), וכן גם על השתתפותך במועדון הלקוחות של העסק המקושר ו/או משולב עם פלטפורמת Como (Como Solution) שלנו (“הפלטפורמה“). האפליקציה הותאמה ומותגה לשימושך על ידי העסק ומתופעלת על ידי Como AI Malta Limited ו/או חברות הבת שלה (המנהלות עסקים תחת המותג “קומו” או “Como”) (ביחד, “החברה“, “אנחנו“, “אנו” או “שלנו“).

קומו הינה ספק שירות עבוד העסק, והעסק הינו בעל מאגר המידע. כל התייחסות לפעולות המבוצעות על ידי קומו ביחס למידע (כגון איסוף, העברה, אחסון וכו’) יהוו פעולות המבוצעות עבור ומטעם העסק.

אנא קרא בתשומת לב את התנאים. על ידי הורדת האפליקציה למכשיר הטלפון הנייד שלך, שימוש בה או כניסה אליה בכל דרך שהיא ו/או על ידי הצטרפות למועדון הלקוחות של העסק באמצעות האפליקציה או בדרך אחרת, אתה מסכים בזאת להיות מחויב על ידי תנאים אלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה או לכל חלק מהם, לא תוכל להשתמש באפליקציה או להצטרף למועדון הלקוחות של העסק.

אודות האפליקציה

האפליקציה מאפשרת לך להתקשר עם העסק באמצעות מספר תכונות ותכנים שהעסק בחר לשלב באפליקציה, כגון חומרי מידע, הצעות למועדון הלקוחות, תוכניות נאמנות ללקוחות, רשתות חברתיות, תכנים המסופקים על ידי משתמשים, אירועים מיוחדים, מכירות או מבצעים וכו’.

רישיון

בכפוף לתנאים אלה, אנו מעניקים לך בזאת רישיון מוגבל, חוזר, לא בלעדי, שאינו ניתן לרישוי משנה או נוסף, להעברה או להמחאה, להוריד, להתקין ולהשתמש באפליקציה על מכשיר אחד (בין אם מכשיר נייד או אחר) שבבעלותך או בשליטתך, לשימושך הפרטי והאישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

אינך רשאי להשתמש באפליקציה זו אם אתה מתחת לגיל החוקי בשטח השיפוט שבו אתה מתגורר, או מתחת לגיל בו הינך כשיר משפטית. בשום מקרה אין להשתמש באפליקציה זו אם אתה מתחת לגיל 13. שים לב שהאפליקציה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 13.

ייתכן שהאפליקציה עושה שימוש או כוללת תוכנות קוד פתוח (“תוכנת קוד פתוח“), לרבות אלה המפורטות בקישור הבא: http://app4mobilebiz.wpengine.com/open-source-credits-and-notices.html. ככל שמותנה ברישיון תוכנת הקוד הפתוח (“רישיון תוכנה“), כל תוכנת קוד פתוח כאמור תהיה כפופה לרישיון התוכנה המתאים שלה, ולא לתנאים אלה. אם וככל שרישיון התוכנה דורש שתנאים אלה יטילו תניות פטור, הוראות, איסורים או מגבלות מסוימים או משלב אותם באמצעות התייחסות, כי אז תניות הפטור, ההוראות, האיסורים או המגבלות כאמור ייחשבו כאילו הוטלו או שולבו באמצעות התייחסות בתנאים אלה, על פי הנדרש, ויחליפו כל הוראה סותרת בתנאים אלה, אך ורק ביחס לתוכנת הקוד הפתוח המתאימה הנשלטת על ידי רישיון התוכנה כאמור.

אם וככל שרישיון התוכנה דורש שקוד המקור של תוכנת הקוד הפתוח בה הוא שולט יהיה זמין, והקישור לקוד המקור איננו כלול בקישור לעיל, החברה מעניקה בזאת הצעה בכתב התקפה לתקופה הנקובה ברישיון התוכנה כאמור, להשיג מהחברה עותק של קוד המקור של תוכנת הקוד הפתוח. על מנת להיענות להצעה, יש ליצור קשר עם החברה ב-ComoSupport@como.com.

שימוש מקובל באפליקציה

אתה מקבל ומסכים לכך שאתה בלבד אחראי לכל הפעולות והמחדלים הקשורים לגישה ולשימוש שלך באפליקציה על ידי מי מטעמך. בעת שימוש באפליקציה, תימנע מלעשות במזיד או ברשלנות –

  • שינוי, העתקה, פרסום בפומבי, הכנת עבודות נגזרות, פירוק, הידור לאחור או הנדסה לאחור של האפליקציה;

  • הפרה של תנאים אלה או של הוראות רלוונטיות אחרות הקשורות לאפליקציה;

  • התערבות, גרימת נזק או הפרעה לשימושיות של האפליקציה או לשימוש של כל צד שלישי שהוא באפליקציה;

  • עקיפה או מניפולציה בתפעול או שימושיות האפליקציה או ניסיון לתפעל תכונות או פונקציות שמנוטרלות, בלתי נגישות או לא מתועדות באפליקציה;

  • פגיעה באבטחת האפליקציה או זיהוי חולשות באבטחתה;

  • שימוש או ניסיון לעשות שימוש ברובוטים, “תולעת” רשת או אפליקציות או שיטות דומות כדי לאסוף, להזיק או ללקט תכנים מתוך האפליקציה;

  • לעסוק בכל פעילות המהווה או מעודדת התנהגות שמהווה עבירה פלילית, גורמת לחבות אזרחית או מפרה באופן אחר כל חוק רלוונטי, לרבות חוקים השולטים בפרטיות, השמצה, תפוצת מיילים גדולה, דואר זבל, שליטה בייצוא, הגנת הצרכן, תחרות בלתי הוגנת ופרסום שקרי.

ייתכן שעבור חלק מתכונות האפליקציה תידרש לפתוח חשבון ולספק פרטי התחברות (שם משתמש, סיסמה או שווה ערך לכך). אתה מאשר בזאת שתשמור על פרטי ההתחברות שלך בסודיות ולא תמסור או תעביר אותם לאף צד שלישי. החברה והעסק לא יהיו אחראים בגין כל גישה בלתי מאושרת לחשבונך או בגין שימוש בלתי הולם שנעשה בכל אחת מההטבות הקשורות לחשבונך אם אלה ינבעו מכך שלא שמרת על פרטי ההתחברות שלך בסודיות. אתה מסכים להודיע לחברה ולעסק מיד על כל גישה או שימוש בלתי מאושרים בחשבונך. החברה והעסק לא יהיו אחראים על כל הפסד או נזק שינבעו מגישה או שימוש בלתי מאושרים בחשבונך או מכך שלא צייתת לדרישות הנ”ל. אתה מסכים לכך שהמידע שתספק בחשבונך הוא אמיתי, מדויק ושלם.

אין להיכנס או להשתמש באפליקציה על מנת לפתח או ליצור מוצר או שירות דומה או מתחרה.

אנו רשאים לאסור עליך באופן זמני או קבוע להשתמש באפליקציה וכן לנקוט באמצעים על מנת להסיר אותך מהאפליקציה אם נחליט שעשית שימוש לרעה בזכויותיך להשתמש באפליקציה, הפרת תנאים אלה או ביצעת פעולה שפוגעת או עלולה לפגוע בחברה או בכל צד שלישי שהוא.

חברות סליקת תשלומים

העסק רשאי להתאים ו/או להפעיל חנות מקוונת במסגרת האפליקציה שתאפשר לך לבצע הזמנות מקוונות ולרכוש סחורות ו/או שירותים מסוימים שהעסק מציע (“מוצר/ים“). בכדי לרכוש מוצרים באמצעות האפליקציה, תידרש לספק את פרטי כרטיס האשראי שלך וכן פרטים אישיים הדרושים לשם עיבוד התשלום עבור המוצר/ים (“פרטי כרטיס אשראי“). תוכל לבחור שפרטי כרטיס האשראי יישמרו לשם רכישות עתידיות.

את פרטי כרטיס האשראי תגיש בעמוד האינטרנט (המוטמע באפליקציה) של חברת סליקת התשלומים התואמת ל- PCI DSS (תקן אבטחת מידע של תעשיית כרטיסי האשראי) (“חברת סליקת תשלומים“). חברת סליקת התשלומים תעבד את התשלום/ים שלך לעסק. קומו לא תשמור את פרטי כרטיס האשראי שלך פרט ל-4 הספרות האחרונות של כרטיס האשראי שלך ואת מועד התפוגה שלו אשר יישמרו ביחד עם שמך.

חברת סליקת התשלומים הנוכחית המספקת את השירותים הנ”ל היא ZooZ Mobile Ltd.. קומו רשאית להחליף את חברת סליקת התשלומים מזמן לזמן על ידי תיקון התנאים אלה.

מסחר אלקטרוני, רכיבי צדדים שלישיים והתנהגות

בנוסף או במקום שימוש בשירותי חברת סליקת תשלומים, העסק רשאי להתאים את האפליקציה ו/או להיעזר בצדדים שלישיים על מנת להתאם את האפליקציה עבורו, על ידי הוספת סוגים שונים של תכנים, נתונים, קישורים, תמונות, מבצעים, שירותים ורכיבים אחרים (ביחד, “רכיבי צדדים שלישיים“), שיהיו כולם תחת אחריותם הבלעדית והמוחלטת של העסק והצדדים השלישיים האחרים. לנו אין כל בעלות, שליטה או אחריות על רכיבי הצדדים השלישיים.

האפליקציה עשויה לכלול אזורים, תכונות, עמודים או סעיפים המוקדשים למסחר אלקטרוני או לשירותי תזמון שיאפשרו לך לבצע הזמנות מקוונות עבור מוצר/ים מסוים/ים או לקבוע פגישה עם העסק. מוצרי מסחר אלקטרוני, הצעות, תזמון פגישות, עסקים, עסקאות ואינטראקציות מותאמים ומנוהלים על ידי העסק ונתמכים ומתופעלים על ידי שירותים של צדדים שלישיים המקושרים, מוטמעים או משולבים באפליקציה (לדוגמה: פלטפורמות מסחר אלקטרוני כגון Shopify, ספקי שירותי תזמון כגון PingUp וספקי שירותי תשלום כגון PayPal, Blue Snap ו- Stripe; כולם ביחד: “ספקי מסחר אלקטרוני“).

אין אנו אחראים או נותנים כל התחייבות לגבי הדיוק, השלמות, הנכונות, ההלימה, ההתאמה או החוקיות של רכיבי צדדים שלישיים, תיאורי מוצרים, מחירי מוצרים או הצעות, עסקים, שירותים, עסקאות או אינטראקציות שנעשים במסחר אלקטרוני. אתה נוטל את מלוא האחריות והסיכון בגין (א) שימוש ברכיבי צדדים שלישיים, הסתמכות על פגישות שנקבעו, הסתמכות על התכנים המועברים באמצעות תיאורי מוצרים ו/או רכיבי צדדים שלישיים, ו- (ב) התקשרות בהצעות, עסקים ואינטראקציות של מסחר אלקטרוני לרכישת מוצר/ים או בעת שימוש ברכיבי צדדים שלישיים. כל תקשורת וכל התקשורות בינך לבין העסק, כל המסחר האלקטרוני וכל סוגי העסקים והעסקאות האחרים המנוהלים בקשר לאפליקציה, כל פגישה שתיקבע וכל התוצאות המשפטיות או האחרות שינבעו מהאמור לעיל הם אך ורק בינך לבין העסק ו/או ספקי המסחר האלקטרוני. החברה אינה צד לתקשורות, לעסקים ולעסקאות אלה.

כל רכישות המוצרים שאתה מבצע או הפגישות שתקבע הן התקשרות ישירה בינך לבין העסק או ספקי המסחר האלקטרוני הרלוונטיים. תשלומים עבור המוצרים מתבצעים ישירות לספקי המסחר האלקטרוני או לעסק תוך שימוש בשירותיהם של ספקי המסחר האלקטרוני או בחברת סליקת התשלומים, על פי העניין. העסק או ספק המסחר האלקטרוני (על פי העניין) אחראי באופן בלעדי למילוי ומשלוח הזמנתך, לאספקת תמיכת לקוחות קשורה ושירותי אחריות ולהעברת החזרים  והחלפות (אם וכאשר רלוונטי).

אתה מבין ומקבל כי העובדה שאנו מתפעלים את האפליקציה לא מהווה המלצה, תמיכה או עידוד מצידנו להתקשר עם העסק בכל עסקה, עסק או אינטראקציה או לרכוש כל מוצר, לרבות עם ספקי מסחר אלקטרוני או כל צד שלישי או אישור או מצג לגבי הקשר שלנו עם העסק, ספקי המסחר האלקטרוני או כל צד שלישי.

אתה מכיר בכך שייתכן שרכיבי הצדדים השלישיים וכן המוצרים והצעות המסחר האלקטרוני יתוקנו או יוסרו בכל זמן שהוא.

האפליקציה יכולה לכלול מבצעים, מודעות ומידע מסחרי או לא מסחרי (“המודעות“). על ידי הקלקה על המודעות, תועבר לאתר או למיקום של המפרסם או תקבל הודעה, מידע או הצעות אחרים מהמפרסם ומאחרים. אין אנו אחראים על נהלי מי מהמפרסמים לרבות נהלי הפרטיות שלהם או על תכני האתרים, המידע, ההודעות או ההצעות שלהם.

בכל מקרה, לחברה אין כל אחריות או חבות בגין כל פעולה או מחדל של העסק או של מי מטעמו.

תכונות נאמנות לקוחות

השתתפות או שימוש בתכונה ש- (א) מיועדת להגברת שימור או נאמנות הלקוחות כלפי העסק; ו/או (ב) מסופקת לך באפליקציה לאחר הצטרפות למועדון הלקוחות של העסק ומתופעלת על ידי הפלטפורמה שלנו, כפופים לתנאים ולהתניות הבאים:

תכונות נאמנות הלקוחות יכללו, בין היתר, את התכונות הבאות:

כרטיסי גירוד

כרטיסי גירוד מקוונים הם משחק קל, מהיר ופשוט כשהפעולה העיקרית היא להקליק על מנת לחשוף תגמול, הנחה או הטבות אחרות (“הטבות“) המסתתרות מאחורי אזור הגירוד הוירטואלי. חלק מכרטיסי הגירוד יזכו אותך בפרס במסגרת משחק מסוים וחלק לא. ההטבה נבחרת על ידי העסק שאליו נרשמת כדי לשחק בכרטיס הגירוד המקוון.

בכדי לשחק, יהיה עליך להירשם למועדון הלקוחות של העסק, להקיש קוד השתתפות בן 4 ספרות שהעסק יספק לך בבית העסק או באמצעות סריקת ברקוד או כרזה או בכל דרך אחרת שתהיה זמינה לך. העסק לא אמור לדרוש ממך לבצע רכישה בבית העסק או באמצעות האפליקציה על מנת לקבל את קוד ההשתתפות. הברקוד יופיע גם באפליקציה ו/או ניתן יהיה לקוראו במכשיר הנייד או בנקודת המכירה של העסק (“נקודת מכירה“).

ניתן לממש את כרטיס הגירוד רק כשאתה נוכח פיזית בבית העסק: יהיה עליך להראות לעסק את הודעת האפליקציה לגבי ההטבה ולהקליק על כפתור ה- “ממש” (או המקבילה שלו). העסק יקליק קוד באפליקציה, יסרוק ברקוד או ישתמש בתכונה אחרת הזמינה באפליקציה על מנת לממש את ההטבה. אם נקודת המכירה של העסק מחוברת לשרתים שלנו, יהיה עליך לספק לעסק את הקוד שהוצג לך באפליקציה לאחר שהקלקת “ממש” וצוות העסק יכניס לאחר מכן את הקוד לנקודת המכירה. אל תקליק על כפתור ה- “ממש” כדי לנסות ולממש הטבה בצורה אחרת אלא אם אתה בבית העסק ומציג בפועל את ההטבה שלך לעסק.

לתשומת לבך: כרטיסי הגירוד המקוונים באפליקציה אינם תחת חסות או פיקוח של Apple והם אינם מקודמים או קשורים אליה, לכל חנות אפליקציות מקוונת אחרת או לחברה, ואף אחת מישויות אלה אינה מעורבת בכל פעילות כרטיסי הגירוד בכל צורה שהיא. הטבות כרטיסי הגירוד אינן מוצרים של Apple (כפי שהיא מוגדרת להלן), של כל חנות אפליקציות מקוונת אחרת או של החברה, אלא מוצעות אך ורק על ידי העסק שאליו נרשמת כדי לשחק בכרטיס הגירוד המקוון. לחברה אין כל שליטה ואין היא נוטלת אחריות על ההצעות המוצעות לך או על ההטבות שלך בקשר לכרטיס הגירוד המקוון.

תוכניות צבירת נקודות

תוכניות נאמנות אלה מאפשרות לך לצבור נקודות עבור כל רכישה שאתה מבצע בבית העסק ו/או עבור פעולות אחרות שאתה מבצע באפליקציה ו/או באופן אחר, כפי שנקבע על ידי העסק בלבד (לדוגמה, שיתוף עם פייסבוק, הצטרפות למועדון הלקוחות של העסק).

את הנקודות שצברת ניתן לממש על פי יחס המרה שנקבע מראש על ידי העסק. מספר הנקודות המצטבר שלך יוצג באמצעות האפליקציה.

כרטיסיית ניקוב

תוכנית נאמנות זו מאפשרת לך לאסוף ניקובים וירטואליים בכרטיס הניקוב שבאפליקציה. לאחר שתאסוף מספר ניקובים שייקבע מראש על ידי העסק, תהיה זכאי להטבה. “ניקוב” יכול להיות רכישה בבית העסק, פעולה באפליקציה (לדוגמה, שיתוף דבר מה במדיה החברתית) או כל פעולה אחרת כפי שייקבע על ידי העסק. בכפוף לחוקי כרטיסי ניקובים ספציפיים, אם העסק מקושר לנקודת מכירה שאליה אנחנו מחוברים גם כן, ופריט מסוים נחשב ככרטיס ניקוב, כי אז כל אימת שתרכוש פריט זה בבית העסק, כרטיס הניקוב שבאפליקציה ינוקב באופן אוטומטי. במקרים אחרים, העסק יספק לך קוד ניקוב שעם השלמת רכישת הפריט בבית העסק, יהיה עליך להכניס לאפליקציה על מנת לנקב את כרטיסך הוירטואלי.

כרטיס משולם מראש

תוכנית נאמנות זו מאפשרת לך לרכוש כרטיס מנוקב משולם מראש המזכה אותך במספר קבוע של פריטים שתוכל לפדות בבית העסק באמצעות האפליקציה או באופן אחר כפי שייקבע על ידי העסק בלבד. פריטים מכרטיס משולם מראש ניתנים לפדייה עד מועד הפקיעה המצוין על גבי הכרטיס. החברה לא תהיה אחראית על כרטיס שלא כובד על ידי העסק מכל סיבה שהיא או על כל אי הסכמה או סכסוך בנוגע לכרטיס כאמור. בנוגע לכל סכסוך כאמור, אנא צור קשר עם העסק.

שלם לפי תקציב

תוכנית נאמנות זו מאפשרת לך לטעון את האפליקציה בסכום מסוים של דולרים (או כל מטבע מקומי העומד לרשותך באפליקציה) על ידי תשלום אותו סכום לעסק באמצעות כרטיס האשראי שלך (“התקציב“). באמצעות התקציב תוכל לרכוש פריטים מהעסק עד שהסכום יגיע ליתרת אפס (0). התקציב הנוכחי שלך יוצג באפליקציה ואת הפריטים ניתן יהיה לרכוש באמצעות האפליקציה, בבית העסק או באופן אחר כפי שייקבע על ידי העסק בלבד. תוכל לטעון את האפליקציה בסכום נוסף כל עוד תכונה זו עומדת לרשותך באפליקציה. החברה לא תהיה אחראית על כל תקציב בכרטיס שלא כובד על ידי העסק מכל סיבה שהיא או על כל אי הסכמה או סכסוך בנוגע לתקציב שלך.

קופונים

תוכנית נאמנות זו מוצעת לך באפליקציה על ידי העסק כקופון בעל קוד קופון (לדוגמה, מספר או ברקוד, לרבות  קוד QR). על מנת להשתמש בקופון, יש להקליד את הקוד, לסרוק אותו ו/או לקרוא אותו בעמוד היציאה/התשלום או בעמדת הקופאי בבית העסק בלבד. ניתן להשתמש בקופון אחד בלבד בכל עסקה אלא אם צוין אחרת על גבי הקופון. ניתן להשתמש בכל קופון רק בטווח התאריכים הנקוב על גביו. קופונים שפקעו לא יתקבלו. הקופונים יהיו כפופים להגבלות ו/או לתנאים מוקדמים מסוימים כפי שמצוין על גביהם. קופונים מזויפים או שמקורם בהונאה (כפי שייקבע על ידי העסק) לא יתקבלו. לא ניתן להחליף קופונים במזומן או בכרטיסי מתנות. העסק שומר לעצמו את הזכות לכבד, להגביל את השימוש בכל קופון או לבטלו. העסק רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו הבלעדי, שלא לכבד קופונים שאינו מזהה, אינם קיימים בבסיס הנתונים/רשימות של הפלטפורמה או שלכאורה כבר נעשה בהם שימוש. קופונים שלא כובדו ייחשבו בלתי תקפים. לא ניתן לקבל החזר עבור קופונים שנעשה בהם שימוש בבית העסק. ניתן להשתמש בשירותים של צדדים שלישיים כדי להנפיק ו/או לחלק קופון/ים. הצדדים השלישיים כאמור לא יהיו אחראים לתוכן, לתנאים, לשימוש או לתוקף הקופון/ים. החברה לא תהיה אחראית על קופון שלא כובד מכל סיבה שהיא או על כל אי הסכמה או סכסוך בנוגע לקופונים כאמור.

עסקאות מועדון כלליות

העסק רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לקבוע כי הטבות מסוימות יחולו על חברי מועדון רשומים או על קבוצות מסוימות של חברים. על מנת לקבל הטבה/ות, ייתכן שיהיה עליך לזהות את עצמך באופן פעיל בפני העסק כחבר רשום ולספק פרטי זיהוי (כגון: שם או מספר טלפון). אם לא תזהה את עצמך באופן פעיל בפני העסק, ייתכן שלא תקבל את ההטבה לה אתה זכאי.

פקיעת תוכניות נאמנות של לקוחות / סיום; תנית פטור

בכפוף לחוק החל, כל אחת מתוכניות הנאמנות של הלקוחות האמורות לעיל הכלולות באפליקציה תפקע באופן אוטומטי עם התרחשות אחד מהאירועים הבאים: (א) שימוש באשראי/תקציב של תוכנית מסוימת או מימוש הטבה; (ב) במועד הפקיעה של תוכנית או הטבה מסוימת המצוין לגבי התוכנית או ההטבה המסוימת; (ג) אם תסיר את האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד שלך; (ד) אם העסק יחליט לבטל תוכנית ו/או הטבה מסוימת מכל סיבה שהיא; (ה) ההסכם בינינו לבין העסק הופר על ידי העסק, פקע או הגיע לידי סיום מכל סיבה שהיא; ו- (ו) העסק סגר את חשבון המפתח שלו ו/או האפליקציה שלו בחנות האפליקציות ו/או את ההסכם עימנו מכל סיבה שהיא. על אף האמור לעיל, תוכל לפדות הטבות מסוימות ו/או להמשיך להשתמש בכרטיס המתנות, בכרטיס הניקוב המשולם מראש ו/או בתקציב ו/או בכל תוכנית נאמנות זמינה אחרת המוצעת לך על ידי העסק (אם לא פקעו או מומשו על ידך) על ידי התקשרות ישירה עם העסק.

העסק או החברה רשאים, בכל זמן וללא הודעה: (א) להשעות או לבטל כל תוכנית נאמנות של לקוחות ו/או הטבה במקרה של הפרת תנאים אלה או כל חלק מהם על ידך; או (ב) לסיים כל תוכנית נאמנות של הלקוחות במלואה. בנוסף, העסק (או החברה מטעמו) רשאי להפחית או לשנות את מספר הנקודות שקיבלת או הטבות אחרות להן אתה לכאורה זכאי, בשל סיבות שונות כגון: (א) אם ניתנו בטעות כתוצאה מתקלה, באג או כשל בפלטפורמה או בקופת העסק; (ב) אם החזרת לעסק פריט שרכשת; או (ג) אם קיבלת אותן שלא בהתאם לתנאים אלה. כל סכסוך הנובע מההפחתה כאמור ייושב בינך לבין העסק בלבד. לחברה לא תהיה כל אחריות בנוגע לכל סכסוך הנובע ממספר הנקודות שתקבל, הסכום שבכרטיס המתנות או בתקציב שלך או כל הטבה או פריט שלא יסופקו לך על ידי העסק. בנוסף, בכפוף לכל דין, העסק יוכל להמיר הטבה לה אתה לכאורה זכאי בהטבה אחרת בעלת ערך דומה או גבוה יותר.

בכל מקרה, לא תהיה זכאי לקבלת החזרים, בין אם נטענו מחדש או נפדו, עבור נקודות וקופונים שלא נעשה בהם שימוש, כסף וירטואלי בכרטיס המתנות שלך או כל הטבה שלא נפדתה מכל סיבה שהיא.

אם תחזיר פריט שנרכש לבית העסק, העסק יהיה רשאי: (א) לחייב אותך באותו סכום בנקודות שהרווחת כאשר קנית את הפריט כאמור; (ב) לבטל את זכאותך להטבה; או (ג) לבטל את הניקוב, הקופון, ההנחה וכו’ האחרונים שלך.

אתה מאשר ומסכים שהעסק רשאי להשתמש בפלטפורמה, לרבות האפליקציה באופן חדשני, דינמי ו/או יצירתי בשל מגוון האופציות והיכולות ולכן העסק אחראי ויהיה אחראי באופן בלעדי על כל תוכניות הנאמנות, העסקאות, ההצעות, המבצעים וכו’ שיועמדו לרשותך באמצעות האפליקציה או באופן אחר באמצעות הפלטפורמה.

אין אנו אחראים או נותנים כל התחייבות על כל אחד מהבאים: (א) שהעסק יספק לך כל הטבה שהרווחת או שהוצעה לך באמצעות האפליקציה או באופן אחר, (ב) שהעסק יכבד כל אשראי, תקציב, הטבה או דבר מה אחר שתהיה זכאי לו, ו- (ג) לאיכות, לערך, להתאמה, לדיוק, לשלמות, לדייקנות, להלימה או לחוקיות של כל תוכניות הנאמנות של הלקוחות או הטבה כל שהיא. אתה נוטל את מלוא האחריות והסיכון על שימוש בכל תוכנית נאמנות באפליקציה /או על ההתקשרות בכל ההצעות של העסק. כל תקשורת וכל התקשרות בינך לבין העסק, כל העסקאות שינוהלו בקשר לתוכניות אלה וכל התוצאות המשפטיות והאחרות שינבעו מהאמור לעיל הן אך ורק בינך לבין העסק. החברה אינה צד לתקשורות, לעסקים ולעסקאות אלה.

פרטיות

אנו מכבדים את פרטיותך. מדיניות הפרטיות שלנו למשתמש קצה (אשר זמינה בקישור הבא: http://app4mobilebiz.wpengine.com/global-business-solutions/end-user-privacy-policy-il.html) מסבירה את נהלי הפרטיות (א) באפליקציה/ות שנוצרת/ות על ידי הפלטפורמה ו/או (ב) כאשר אתה מצטרף למועדון הלקוחות של העסק המתופעל על ידי הפלטפורמה, בין שאתה עושה זאת באמצעות האפליקציה או באופן אחר לא מקוון. מדיניות הפרטיות שלנו מהווה חלק מהתנאים. אל תשתמש באפליקציה ואל תצטרף למועדון הלקוחות של העסק המתופעל על ידי הפלטפורמה אלא אם אתה מקבל את תנאי מדיניות הפרטיות שלנו למשתמש קצה.

קניין רוחני

כל הזכויות, הבעלות והאינטרסים באפליקציה, לרבות פטנטים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, שמות מסחריים, סימני שירות, סודות מסחריים וזכויות קניין רוחני אחרות וכל המוניטין הקשור לכך הם בבעלות החברה או מורשים לה. הלוגואים של ספקי המסחר האלקטרוני הם סימני המסחר הקנייניים של בעליהם בהתאמה.

אלא אם הדבר מותר באופן מפורש בתנאים אלה, אין להעתיק, להפיץ, להציג או להופיע בפומבי, להעניק רישיון משנה, לעשות הידור לאחור, לפרק, לבצע או להעמיד לרשות הציבור, להתאים, לעשות שימוש מסחרי, לעבד, ללקט, לתרגם, למכור, להשאיל, להשכיר, לבצע הנדסה הפוכה, לשנות או ליצור עבודות נגזרות של האפליקציה או כל תוכן שלה או עליה, בין אם בעצמך או על ידי צד שלישי מטעמך, בכל דרך שהיא ובכל אמצעים שהם.

אין להתאים או לעשות שימוש באופן אחר בכל שם, סימן או לוגו הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, סימני השירות או הלוגואים שלנו או של כל עסק. עליך להימנע מכל פעולה או מחדל שעלולים לדלל או לפגוע במוניטין שלנו או של כל עסק.

הסכמתך האלקטרונית לקבל הודעות טקסט ו/או מיילים מסחריים (קבלת הודעות)

אתה מסכים בזאת לקבל מהעסק או מטעמו הודעות טקסט מסחריות עתידיות שיישלחו על הפלטפורמה או על ידי ספקים שלנו למכשיר הטלפון הנייד שלך ו/או מיילים מסחריים שיישלחו באמצעות הפלטפורמה או על ידי ספקים שלנו לתיבת הדוא”ל שלך, כפי שפירטת בעת הרשמתך למועדון הלקוחות של העסק (באמצעות האפליקציה או באופן אחר). הסכמתך לקבל הודעות טקסט ו/או מיילים מסחריים אינה נדרשת בשום מקרה כתנאי לרכישת פריטים, סחורות או שירותים מהעסק.

על ידי הסכמתך לקבל הודעות טקסט מסחריות ו/או מיילים מסחריים מהעסק, אתה מסכים גם לשימוש ברשומה אלקטרונית לתעד את הסכמתך. אם ברצונך לקבל העתק ממסמך זה, אנא שלח אי-מייל לצוות התמיכה שלנו, לכתובת: ComoSupport@como.com ותקבל העתק.

כמו כן אתה מסכים שאם נתת כבר את הסכמתך לקבל הודעות טקסט מסחריות ו/או מיילים מסחריים מהעסק או מטעמו באמצעות הפלטפורמה שלנו או צדדים שלישיים בכל דרך בכתב או בכל דרך לא אלקטרונית, ההסכמה כאמור תחול גם על תנאים אלה. הודעות הטקסט המסחריות ו/או המיילים המסחריים יכללו מידע ו/או תוכן על מבצעים, כפי שייקבע על ידי העסק בלבד והם יישלחו רק למשתמשים שהסכימו מפורשות לקבלם מהעסק באמצעות הפלטפורמה שלנו. למען הבהירות, אופי, היקף ותדירות הודעות הטקסט ו/או המיילים המסחריים ייקבעו על ידי העסק בלבד ולא על ידי החברה. הודעות טקסט ותעריפי נתונים יחולו על פי התוכנית שיש לך עם ספק האינטרנט או ספק רלוונטי אחר.

אם ברצונך לבטל את הסכמתך לקבל הודעות טקסט ו/או מיילים מסחריים עתידיים מהעסק או מטעמו באמצעות הפלטפורמה שלנו, תוכל לעשות זאת, בכל זמן שהוא, באופן אלקטרוני, על ידי הקלקה על קישור ה- “הסרה” בסוף כל הודעת טקסט ו/או מייל מסחרי שתקבל מהעסק או מטעמו, או בהתאם להנחיות אחרות הקבועות בגוף ההודעה, ותוסר באופן אוטומטי מרשימות הסמס ו/או המיילים שבפלטפורמה שלנו. תוכל גם לשלוח לעסק בקשה בכתב או להתקשר למשרד הראשי שלו ולבקש שיסירו אותך מרשימות הסמס ו/או המיילים שבפלטפורמה שלנו. במקרה שהעסק יכלול אותך שוב ברשימות הסמס ו/או המיילים, עליו לבקש את הסכמתך מראש.

הסרת האפליקציה איננה מהווה ביטול של ההרשאה שניתנה לעסק לשלוח לך הודעות, והיא איננה מסירה אותך באופן אוטומטי ממועדון הלקוחות של העסק.

אין אנו נוטלים כל אחריות בקשר לכל הודעת טקסט ו/או מייל מסחרי שיישלח אליך מהעסק או מטעמו באמצעות הפלטפורמה שלנו.

שירותים מבוססי מיקום

ייתכן שיוצעו לך הצעות ו/או מבצעים בהתבסס על מיקומך כפי שנאסף על-ידינו (“שירותים מבוססי מיקום“). שירותים מבוססי מיקום יחולו כל אימת שה-geo-location שלך יהיה זמין לנו באמצעות מערכת ההפעלה של מכשיר הטלפון הנייד שלך או ממקורות זמינים אחרים אליהם אנו מחוברים, כגון רכישות שתבצע בשטח העסק, Beacons למציאת מיקום (כפי שמוסבר להלן) וכו’.

Beacon הוא מכשיר המיועד לשייך אותך למיקום מסוים על ידי שימוש ב-Bluetooth (“Beacon“). כאשר מכשיר הטלפון הנייד שלך מזהה אות מ-Beacon מסוים, האפליקציה תשלח זיהוי לשרתים שלנו. על ידי קבלת הזיהוי כאמור, אנו נניח שאתה נמצא פיזית בקרבת המיקום של ה-Beacon המסוים הזה כפי שרשום בבסיס הנתונים שלנו.

בקשות להסרת תכנים

כל בקשה להסיר מהאפליקציה תוכן שמפר זכויות יוצרים או בקשה שכנגד להעלות תוכן מחדש בשל טעות או אי זיהוי של התוכן תתבצע בהתאם למדיניות זכויות היוצרים שלנו.

שינויים באפליקציה

אתה מעניק לחברה ו/או לעסק את הסכמתך המפורשת לשלוח מרחוק ולהתקין באופן אוטומטי על מכשיר הטלפון הנייד שלך, ללא הודעה מוקדמת או נוספת, עדכונים, שדרוגים, שינויי קוד, השבחות, תיקוני באגים, שיפורים וכל צורה אחרת של שינויי קוד או הגדרות באפליקציה, אשר, בין היתר, עשויים:

  • להחזיר הגדרות והעדפות באופן אוטומטי וללא הודעה נוספת שהוגדרו במקור על ידי גרסה קודמת של האפליקציה אולם שונו לאחר מכן על ידי יישום אחר; או

  • לשנות את המתווה, העיצוב או התצוגה של האפליקציה.

אנו רשאים גם, בכל זמן וללא הודעה מוקדמת, לשנות את היקף או זמינות התכנים או השירותים הקשורים באפליקציה, להוסיף או להסיר תכונות ולשנות את הפונקציות ו/או את שמות התכונות.

מעצם טבעם, השינויים כאמור עלולים לגרום לאי נוחיות או אף תקלות. אתה מסכים ומאשר כי אנו והעסק לא נוטלים כל אחריות ביחס לכך או בקשר להכנסת השינויים כאמור או בגין כל תקלה או מחדל שייגרמו כתוצאה מכך.

זמינות האפליקציה

זמינות ושימושיות האפליקציה תלויות בגורמים שונים, לרבות התוכנה, החומרה ורשתות התקשורת המסופקות על ידי צדדים שלישיים. גורמים אלה אינם נקיים מתקלות. החברה והעסק אינם מתחייבים שהאפליקציה תפעל ללא הפרעה, טעויות או שיבושים או שהיא תהיה נגישה או זמינה כל העת או חסינה בפני טעויות או גישה בלתי מאושרת.

שינויים בתנאים

אנו רשאים לשנות תנאים אלה מזמן לזמן. השינויים ייכנסו לתוקף בתוך 7 ימים מפרסומם באפליקציה. המשך שימושך באפליקציה לאחר שהתנאים המתוקנים ייכנסו לתוקף יהווה את קבלתך את התנאים המתוקנים. במקרה של דרישה חוקית, ייתכן שנכניס שינויים מידיים לתנאים אלה ונדרוש שתקבלם ובמקרה כזה לא תוכל להמשיך להשתמש באפליקציה אם לא תקבל את התנאים המתוקנים. בכל מקרה, הגרסה העדכנית ביותר של תנאים אלה תהיה זמינה תמיד באמצעות תפריט ההגדרות של האפליקציה.

אי נטילת אחריות

האפליקציה ניתנת לך על בסיס כמות שהוא (“As Is”) וככל שיהיה זמין (“As Available”). החברה והעסק אינם נוטלים כל אחריות, בין אם מפורשת או מכללא, ביחס לאפליקציה ולרכיבי הצדדים השלישיים, לרבות כל אחריות לגבי יכולת העסק, התאמה למטרה מסוימת, איכות, אי הפרה, בעלות, תאימות, ביצוע, בטיחות או דייקנות. אתה מסכים ומאשר כי השימוש באפליקציה ובכל רכיבי הצדדים השלישיים נעשה במלואו או ככל המותר על פי החוק החל, על סיכונך.

הגבלת אחריות

החברה, לרבות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה קבלני המשנה והסוכנים שלה (“האנשים המעורבים“) לא תהיה אחראית, ככל שניתן על פי החוק החל, בגין נזקים ישירים, עקיפים, אגביים או תוצאתיים או בגין כל נזק או אובדן אחר (לרבות אובדן רווחים ואובדן נתונים), עלויות, הוצאות ותשלומים, בין אם בנזיקין, חוזים או בכל צורה או תיאוריה של אחריות הנובעת או קשורה לשימוש או לאי היכולת להשתמש בפלטפורמה, באפליקציה או ברכיבי הצדדים השלישיים, או מכל מחדל, טעות או קלקול בשימושיות או בזמינות הפלטפורמה, האפליקציה או רכיבי הצדדים השלישיים, או מכל מחדל או טעות שייעשו על ידי האנשים המעורבים או מי הפועלים מטעמם, או מהסתמכותך על תכנים או על רכיבי הצדדים השלישיים הזמינים באפליקציה או באמצעותה, או מכל תקשורת, אינטראקציה, עסק או התקשרות שייעשו או שיהיה ניסיון לעשותם באמצעות הפלטפורמה או האפליקציה – בין אם האנשים המעורבים היו אמורים להיות מודעים או לדעת על האפשרות של הנזק כאמור ובין אם לאו. בכל מקרה, הסעד היחידי שיעמוד לך יהיה להסיר את האפליקציה ולחדול משימוש בה.

אחריות העסק גם היא מוגבלת כאמור לעיל.

שיפוי

ככל המותר על פי החוק, אתה מסכים לשפות, להגן ולפטור מאחריות את האנשים המעורבים וכל מי הפועל מטעמם, על חשבונך ומיד לאחר שתקבל הודעה בכתב על כך, בגין וכנגד כל נזק, אובדן, עלות והוצאה, לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפטיות הנובעים מכל עתירה, תביעה או בקשה הנובעות או קשורות לשימושך באפליקציה, הפרתך את התנאים, כל תנאים, כללים או תקנות אחרים כלשהם החלים על האפליקציה, או הפרתך זכויות של אנשים אחרים.

תקופה, סיום ושרידות הוראות

החברה או העסק רשאים בכל זמן, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לסיים או להשעות את תפעול האפליקציה, השירותים והתכונות שלה או כל חלק מהם, באופן זמני או קבוע. מאמצים ייעשו לפרסם הודעת סיום או השעיה זמן סביר מראש. אתה מסכים ומאשר שהחברה והעסק אינם נוטלים כל אחריות ביחס או בקשר לסיום או השעיית פעולות, שירותי או תכונות האפליקציה.

אתה רשאי להביא תנאים אלה לידי סיום בכל זמן על ידי הסרת האפליקציה מכל המכשירים שברשותך או שליטתך. אנו רשאים להביא תנאים אלה ואת רישיונך להשתמש באפליקציה לידי סיום בכל זמן על ידי כך שנשלח לך הודעה על הסיום כאמור או בכל דרך אחרת המפורטת בתנאים אלה. עם סיום על ידי החברה, עליך להפסיק כל שימוש באפליקציה ולהסירה מכל המכשירים שברשותך או בשליטתך.

עם הפסקת פעולת האפליקציה או כל שירות או תכונה המסופקים על ידי האפליקציה, כל ההטבות או הזכויות להטבות שהרווחת במשך השימוש באפליקציה יפקעו מיד בכפוף לשיקול דעתם הבלעדית של החברה או העסק, מבלי שהדבר יגרום לכל חבות לחברה או לעסק. הסרת האפליקציה איננה מסירה אותך באופן אוטומטי ממועדון הלקוחות של העסק.

הסעיפים הבאים ימשיכו להתקיים גם לאחר סיום או פקיעת התנאים: רכיבי צדדים שלישיים, פרטיות, קניין רוחני, קבלת הודעות, בקשות להסרת תכנים, אי נטילת אחריות, הגבלת אחריות, שיפוי, סעיף זה (תקופה, סיום ושרידות הוראות) והחוק החל וסמכות שיפוט.

חנות אפליקציות מקוונת

ייתכן שהשימוש שאתה עושה באפליקציה יהיה כפוף לתנאים והתניות של צדדים שלישיים השולטים בחנות האפליקציות המקוונת שממנה הורדת את האפליקציה. ייתכן שצדדים שלישיים אלה יהיו מוטבים בתנאים אלה בהתאם לתנאי החנות המקוונת. הצדדים השלישיים הללו אינם אחראים לספק שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס לאפליקציה.

אם תוריד את האפליקציה מחנות האפליקציות של Apple, יחולו התנאים הבאים. אתה והחברה מסכימים ומאשרים כדלקמן:

תנאים אלה סוכמו בינך לבין החברה ולא עם Apple Inc. (“אפל“). אפל אינה אחראית על האפליקציה. ביחס לכל תכונה הנתרמת לאפליקציה (אם האפליקציה כוללת את התכונה כאמור), אתה מאשר ומסכים שאפל אינה מגייסת ההון.

במקרה של סתירה בין תנאים אלה לתנאי השירות של חנות האפליקציות, יגברו תנאי השירות של חנות האפליקציות, אך ורק ביחס להוראות הסותרות.

הרישיון המוענק לך עבור האפליקציה מוגבל לרישיון שאינו ניתן להעברה להשתמש באפליקציה על כל מוצרי ה- iOS שבבעלותך או בשליטתך וכפי המותר במסגרת כללי השימוש המפורטים בתנאי השירות של חנות האפליקציות, אלא שניתן להיכנס, לרכוש או להשתמש באפליקציה כאמור באמצעות חשבונות אחרים הקשורים לרוכש באמצעות Family Sharing.

במקרה של אי התאמה לאחריות החלה (אם חלה אחריות כלשהי), אתה רשאי להודיע לאפל ואפל תחזיר לך את מחיר הרכישה של האפליקציה (אם שילמת אותו). לאפל אין כל התחייבות לספק שירותי תחזוקה ותמיכה ביחס לאפליקציה, וכל טענה, הפסד, חבות, נזק, עלות או הוצאה המיוחסים לכל אי התאמה לאחריות לא יהיו באחריותה של אפל.

אפל אינה אחראית על טיפול בתביעות שלך או של כל צד שלישי הקשורות לאפליקציה או לאחזקתך ו/או שימושך באפליקציה, לרבות: (i) תביעות אחריות מוצר, (ii) כל תביעה שהאפליקציה אינה תואמת לכל דרישה חוקית או רגולטורית, ו- (iii) תביעות העולות מחוקי הגנת הצרכן או חוקים דומים.

במקרה של תביעת צד שלישי, אשר האפליקציה או אחזקתך או שימושך באפליקציה מפרים את זכויות הקניין הרוחני של אותו צד שלישי, אפל לא תהיה אחראית על החקירה, ההגנה, היישוב וההפטר של כל תביעת הפרה כאמור.

הנך מחויב לציית לתנאי ההסכם הרלוונטיים של צדדים שלישיים בעת שימוש באפליקציה (לדוגמה, אסור לך להפר את הסכם שירותי נתוני האינטרנט שלך כאשר אתה עושה שימוש באפליקציה).

אפל וחברות הבת שלה הם מוטבי צד שלישי בתנאים אלה. עם קבלתך את התנאים הללו, לאפל תהיה זכות (והיא תיחשב כאילו קיבלה את הזכות) לאכוף תנאים אלה נגדך כמוטב צד שלישי. אתה מצהיר ומאשר כי (i) אינך ממוקם במדינה שכפופה לחרם של ממשלת ארה”ב או שסומנה על ידי ממשלת ארה”ב כמדינה “תומכת בטרור”; ו- (ii) אינך מופיע באף רשימה של ממשלת ארה”ב של צדדים אסורים או מוגבלים.

החוק החל, סמכות שיפוט

תנאים אלה ושימושך באפליקציה יהיו בפופים ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, להוציא כללי ברירת דין רלוונטיים אחרים שיגרמו להחלת חוקי תחום שיפוט אחר.

בתי המשפט של תל אביב-יפו יהיו בעלי סמכות השיפוט הבלעדית עליך ועל החברה ועל תוכן תנאים אלה. כל צד מסכים בזאת באופן מפורש לסמכות שיפוט אישית בישראל ומוותר בזאת באופן מפורש על כל זכות להתנגד לסמכות השיפוט האישית כאמור או לנאותות הפורום כאמור.

על אף האמור לעיל, החברה רשאית להגיש תביעה נגדך בהתאם לסעיף השיפוי הנ”ל בכל בית משפט הדן בתביעה נגד החברה ובמקרה כזה החוק שישלוט בתביעה נגד החברה ישלוט גם בתביעת השיפוי של החברה נגדך.

כללי

תנאים אלה מהווים את מלוא ההסכמה בינך לבין החברה בנוגע לתוכן להלן וניתן לשנותם אך ורק באמצעות תיקון בכתב שייחתם כדין על ידי החברה. כל ויתור או שינוי של התנאים על ידי החברה לא יהיה בתוקף אלא אם קיבל הסכמה מפורשת ונחתם בכתב על ידי נציגנו המורשה. אי דרישה מצידנו לבצע איזו מההוראות בתנאים אלה לא תהווה ויתור על איזו מזכויותינו על פי התנאים. העסק רשאי לקבוע ו/או לפרט תנאים נפרדים עבור מועדון הלקוחות שלו (“תנאי העסק“). בכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין תנאי העסק, תגבר מדיניות זו. אין אתה רשאי להמחות או להעביר את זכויותיך והתחייבויותיך במסגרת התנאים. כל ניסיון או המחאה בפועל שלהן על ידך יהיו בטלים ומבוטלים. כותרות הסעיפים בתנאים נכללו לשם הנוחיות בלבד ולא יהיה להן כל חלק בפירוש או פרשנות התנאים. המילה “לרבות” משמעה ללא הגבלה. אם איזו מהוראות התנאים תיחשב בלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, כי אז הוראה זו תבוצע ותיאכף ככל המותר על פי החוק ויתר הוראות התנאים ימשיכו להישאר במלוא התוקף.

צור קשר

תוכל ליצור עימנו קשר בכל עת בנוגע לכל שאלה או תלונה ביחס לאפליקציה ב:

Como AI Malta Limited
Suite 10, 189 Marina Suites

Marina Street, Pieta PTA 9041, Malta

דוא”ל: ComoSupport@como.com

לנוחיותך, תנאיי שימוש אלו מתורגמים מאנגלית למספר שפות אחרות. לתשומת לבך, בכל מקרה של סתירה בין התרגום העומד לרשותך (אם בכלל) לבין הגרסה בשפה האנגלית, תגבר הגרסה האנגלית (הזמינה ב: http://www.app4mobile.biz/app-termsofuse.html).

עדכון אחרון: 05.007.2020